ALARM SİSTEMİ MONTAJ STANDARTLARI

ALARM SİSTEMİ MONTAJ STANDARTLARI
Montajlar müşteri tarafından aksi durum belirtilmedikçe mesai saatleri içerisinde olacak şekilde planlanmalı ve mutlaka randevu sistemi kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Karşılama esnasında Personel tanıtıcı kimlik kartı veya firma yetki belgesi gösterilerek müşteriye gerekli güven sağlanmalıdır.
Ürünler müşterinin yanında ambalajından çıkarılmalıdır.

Müşterinin talebi doğrultusunda ürün eksikliği olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Sistemin merkezi, cihazların yerleştirileceği noktalar ve kablolama hatları müşteriye gösterilmeli, montajı riske düşürmesi muhtemel konularda bilgi alınmalıdır. (elektrik hatları, su tesisatları, baca/havalandırma güzergâhları, manyetik ortamlar vb.)

Görsel kirliliği önlemek amacıyla (özellikle kablolu sistemlerin montajında) kablo kanalları, kablo bağları, kroşeler (yapışkanlı veya çivili) kullanılmalı ve göz önünde olmayan kablo güzergâhları tercih edilmelidir. Müşteri kendi tercihleri doğrultusunda kablolama yaptırdığı takdirde montaj sonrası teslim tutanağında durum açıkça belirtilmelidir.
İç mekânlarda yapılacak montaj çalışmaları için vakumlu cihazlarla kirlilik (özellikle matkap kullanımında veya kroşeli kablolama durumlarında) önlenmelidir.
İlk olarak alarm paneli montajı yapılmalıdır. Ardından şifre paneli montajı yapılmalı ve alarm paneli ile bağlantısı yapılmalıdır.
Kablolama yapılırken kablonun kırılma yapmamasına veya darbe almamasına dikkat edilmelidir.
Kullanılacak kablo ciddi üreticilerin tavsiye ettiği asgari nitelikleri belirlenmiş olan cinsten olmalı
Eğer kablo çekilirken kanal kullanılacaksa öncelikle kablo kanalı uygun şekilde döşenmeli, ardından kablolar panele bağlanacak cihazlara kadar çekilmelidir. Kanal kullanılmayacaksa cihazlara kadar kroşe kullanarak görsel kirliliğe meydan vermeden kablolama tamamlanmalıdır.
Kablolamanın ardından Alarm sistemi kapsamındaki tüm cihazlar sırayla panele bağlanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar;

Eğer müşteri Alarm Takip Hizmeti Aboneliği sistemine dâhil olacaksa, tercihleri doğrultusunda cihazlar gruplandırılmalı ve bölge bölge alarm paneline bağlanmalı, her bölge Alarm Takip Hizmeti formuna işlenmelidir. Ayrıca bölgeler panel üzerine de işlenmeli ve ileride verilmesi muhtemel teknik destek hizmetlerini kolaylaştırması sağlanmalıdır. (üst kat pencereler, bodrum kapısı PIR, teras PIR, bahçe ışın bariyerleri vb.)
Cihazlar ihtiyaçlara uygun şekilde monte edilmelidir. (örneğin PIR’ın algılama yapması gereken yöne doğru şekilde yönlendirilmesi, manyetik kontakların algılama mesafeleri göz önünde bulundurularak montajı yapılmalıdır.)
Dâhili siren kullanılıyorsa siren sesinin mekânın her yerinden rahat duyulabileceği bir noktaya montajı yapılmalıdır.
Harici siren caydırıcılık amacı doğrultusunda; dış cepheye, kolayca görülebilecek fakat kolayca ulaşılamayacak bir noktaya monte edilmelidir.
Duman dedektörleri mekan içindeki en yüksek noktaya monte edilmelidir.
Hareket dedektörlerini, ısı kaynağı olabilecek kalorifer peteği, soba, buzdolabı arkası, şömine gibi noktalara doğru konumlandırmamış olmak ve yüksek debili hava sirkülasyonu alanlarında olmamalarına özen gösterilmelidir.
Çelik kapılara monte edilen manyetik kontakların, yüzeylerin manyetize olması nedeniyle kilitlenmesini engellemek için tamponlar vasıtası ile yüzeyden uzaklaştırılmış olmasına dikkat edilmelidir.
Alarm Santralini muhakkak korunmuş bölge içinde konumlandırmak veya yeterli kapak tamper kontakları bağlanmalıdır.
Harici sirenin tamper kontak bağlantısını muhakkak yapmak gereklidir.
Kullanılan akülerin kaliteli ve sistemi elektrik kesintilerinde en az 12 saat yedekleyeceğinden emin olunmalıdır.
Telefon hattının öncelikle alarm paneline gelip ondan sonra kullanıcıya verildiğine özen gösterilmelidir.
Panelin elektrik bağlantısının kolaylıkla kapatılacak bir sigorta üzerinden veya fişi kolaylıkla çekilecek grup prizden alınmadığından emin olunmalıdır.

Korunaklı alandan geçmeyen dedektör hatları varsa muhakkak hat sonu dirençli bir tasarımı destekleyen bir sistem kurmak ve dirençlerin dedektör üzerinde olmasına özen gösterilmelidir.
Montaj bittikten sonra cihazlar sırayla test edilmeli ve Alarm Kontrol Merkezine sinyallerin ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir.
Kullanıcının kendi şifresi ile sistemi test etmesi sağlanmalı, yanlış giriş halinde karşılaşabileceği durumlar anlatılmalıdır.
Kolay kullanım kılavuzu, onaylanmış garanti belgeleri, teknik destek ve hizmet iletişim bilgileri, (abonelik varsa) Alarm Kontrol Merkezi iletişim bilgileri müşteriye teslim edilmelidir.
Özellikle meskun evlerde boş ürün ambalajları, montaj esnasında oluşan malzeme artıkları (kablo artıkları vb.) itina ile temizlenmeli ve geride herhangi bir çöp bırakılmamalıdır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *